PastorMai întâi ceva despre numele Bisericii – Prima Biserică Baptistă Română în Australia . Acest nume este o aducere aminte a istoriei evanghelizării aici la capătul pământului. În urma cu mai bine de 40 de ani, când s-a format această biserică, nu a existat nici-o prezență evanghelică Română în toata Australia. Aceasta a fost prima Biserică Evanghelică în Australia. Aici s-au întâlnit primi emigranți care au fost: Baptiști, Penticostali și Creștini după Evanghelie. De aici, mai târziu când au fost mai mulți, ș-au înființat Bisericile Penticostale și tot de aici s-au format Bisericile Baptiste din Perth, Brisbane, Adelaide precum și celelalte Biserici Baptiste din Melbourne.

Ținând cont de această realitate, Prima Biserica Baptista in Australia promovează o atitudine frățească deosebită față de celelalte Biserici din Australia. Astfel pastorul ei totdeauna are libertatea de a vizita și încuraja celelalte Biserici. In același timp știm că avem responsabilitatea, ca o sora mai mare (nu ca număr de membri ci ca înaintate în vârstă) să fim un exemplu pozitiv în ce privește trăirea vieții creștine. Pentru aceasta am adoptat ca salut al bisericii și ca îndemn între frați cuvintele lui Iuda 1:20,21: Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică.

Noi credem și mărturisim că Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos, împlinește planul făcut in Sine însuși mai înainte de a fi lumea, de al vedea pe om transformat după Chipul Său prin Credința, Nașterea din nou și prin Plinătatea Duhului Sfânt. Având în vedere cele de mai sus, noi vrem să ne implicăm tot mai mult in Misiune și Evanghelizare pentru ca Evanghelia să atingă cu mântuirea pe cât mai mulți oameni și apoi vrem să împărtășim învățătura Domnului Isus din Matei 28:20: Și învățații să păzească tot ce v-am poruncit.

Ne unim împreuna cu apostolul Pavel și împărtășim aceeași dorință exclamată în Coloseni 1:27-29: Hristos in voi, nădejdea slavei. Pe El Îl propovăduim noi, și sfătuim pe orice om, și învățăm pe orice om în toata înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om, desăvârșit in Hristos Isus. Iată la ce lucrez eu, și mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie in mine. Vino ! împreună cu noi, in același Duh sa-L cunoaștem mai bine pe Domnul și să-I slujim cu smerenie și deplină ascultare.

Pastor – Busuioc Belciu